Galeria Jak

I Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu odbędzie się w Galerii Jak.

Galeria Jak jest przestrzenią wystawienniczą Fundacji Jak Malowana. Zajmuje się prezentacją i promocją współczesnej, profesjonalnej twórczości artystycznej, upowszechnianiem sztuk wizualnych oraz edukacją kulturalną. Celem Galerii Jak jest inkubacja interesujących zjawisk w sztuce, promowanie artystów i zapraszanie ich do integracji z lokalną społecznością, wspólnych projektów.

Program Galerii zakłada również przywrócenie pamięci o nieco zmarginalizowanych współcześnie tradycyjnych technikach artystycznych. W 2017 roku jest to głównie tkanina artystyczna.

Przestrzeń Galerii Jak daje możliwość wszechstronnego działania w szerokim kontekście kulturowym, co pozwala organizować warsztaty artystyczne, integracyjne i międzypokoleniowe, aktywizujące warsztaty, spotkania autorskie, dyskusje, projekcje filmów itp.

13055064_493578357501195_7657717142067770878_o

Galeria Jak

ul. Święty Marcin 37

61-806 Poznań

tel. 693083144

e-mail: galeriajak@gmail.com

Strona internetowa Galerii

Funpage Galerii