Jury

Skład Jury II Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu zostanie ogłoszony do 31 maja 2019 roku