Jury

Skład Jury I Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu zostanie ogłoszony do 31 lipca 2017 roku.