Organizatorzy

Organizatorem Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu jest Fundacja Jak Malowana, która zrzesza grupę osób zawodowo zajmujących się kulturą, sztuką i edukacją. Działa na terenie Poznania i Wrocławia. Celami statutowymi Fundacji Jak Malowana są m.in: promocja i upowszechnianie dostępu do kultury i sztuki, zapobieganie marginalizacji społecznej i kulturowej, inkubacja nowych zjawisk w sztuce, promowanie młodych artystów oraz twórczości osób niepełnosprawnych, a także przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez arteterapię.

Jako Fundacja Jak Malowana prowadzimy równolegle kilka wiodących projektów: Dom Bajek, Bibliotekę Domu Bajek, Centralną Pracownię Rzeźby oraz Galerię Jak.

Fundacja Jak Malowana

Fundacja Jak Malowana – Poznań/Wrocław

Osiedle Dębina 6/4; 61-450 Poznań; KRS 0000601731

e-mail: fundacjajakmalowana@gmail.com

Strona internetowa Fundacji  Fanpage Fundacji 

Partner główny:

Współorganizacja:

 

                    

Partnerzy: