IV BTA 2023

Fundacja Jak Malowana zaprasza Artystki i Artystów do wzięcia udziału w wystawie współczesnej tkaniny artystycznej.

RAZ, DWA, TRZY, ZNIKASZ TY…

Hasło tegorocznej edycji Biennale Tkaniny Artystycznej przewrotnie przypomina niewinną dziecięcą wyliczankę. Przywołuje jednak zjawisko dość znamienne dla wielu aspektów dzisiejszego, podatnego na zmianę, świata. Niesie w sobie również pewien paradoks. Na naszych oczach znikają lasy, lodowce, miejsca, całe miasta… Nie znikają natomiast nierówności społeczne. W tegorocznej odsłonie Biennale chcemy przyglądać się rozmaitym przejawom owego (nie)znikania. 

Pisz, pisz aż w pisaniu znikniesz / patrz patrz aż w patrzeniu znikniesz, pisała Krystyna Miłobędzka*. Bo znikanie może być również rozumiane jako zatracenie w procesie twórczym, w działaniu.

Zanikaniu często towarzyszy zapominanie… Chcemy zatem upomnieć się o pamięć, trwanie, opowieść, aby później zbudować wielowątkową wystawę, złożoną z rozmaitych opowieści, tych odnoszących się do osobistych, intymnych doświadczeń, jak i tych podejmujących problemy i zjawiska społeczne, polityczne, kulturowe.

Natalia Czarcińska

Regulamin -> klik

Formularz zgłoszeniowy -> klik

Termin przyjmowania zgłoszeń – od 10 kwietnia do 10 lipca 2023
Termin ogłoszenia wyników – do 10 sierpnia 2023
Czas na dostarczenie prac – 1-14 września 2023
Praca powinna powstać w ciągu ostatnich 5 lat, nie przekraczać wymiarów 3x3x3 m oraz nie ważyć z opakowaniem więcej niż 15 kg

Zgłoszenie na IV BTA powinno zawierać:
– Wypełniony formularz zgłoszeniowy (osobny do każdej zgłaszanej pracy)
– Maksymalnie 4 zdjęcia jednej pracy, zapisane w formacie JPG i nieprzekraczające 2 MB przesłane na adres btapoznan@gmail.com

Do 10 sierpnia na stronie www.btapoznan.pl zostanie opublikowana lista Artystek i Artystów biorących udział w IV Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu.

Biennale kierowane jest do artystów, którzy tworzą w dziedzinie szeroko pojętej tkaniny artystycznej i sztuki włókna. Do udziału w wystawie zapraszamy zarówno artystów profesjonalnych, jak i początkujących adeptów sztuki. 
Poznań stanowi ważny punkt na polskiej mapie tkaniny artystycznej od lat 60. Organizatorzy wystawy pragną stale ożywiać i podsycać twórczy ferment w tej dziedzinie. Świeże spojrzenie zapewnić może jedynie konfrontacja prac i artystów z całej Polski. Nic tak nie poszerza horyzontów wśród twórców i odbiorców sztuki jak kontakt z innymi artystami i ich pracą.


*Krystyna Miłobędzka, jest/jestem (wiersze wybrane 196/2020), Lusowo 2020, s. 314

IV Biennale Tkaniny Artystycznej:
Miejsce wystawy: Galeria Rozruch – Przestrzeń wystawiennicza Jeżyckiego Centrum Kultury
Czas trwania wystawy: 30 września – 14 października 2023
Organizator: Fundacja Jak Malowana
Partnerzy: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Fundacja Nowa UAP, Galerie Miejskie UAP, Galeria Jak, Studio Bakcyl
Kuratorka: Natalia Czarcińska

Kuratorka główna BTA: Karolina Grzeszczuk
Koordynatorka BTA: Anna Maria Brandys


JURY IV BTA:

Natalia Czarcińska – Absolwentka kierunków: malarstwo i edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Od 2014 roku związana z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, gdzie pracuje jako adiunktka w V Pracowni Malarstwa. Autorka wystaw i projektów artystycznych, w tym warsztatów kierowanych do różnych grup odbiorców. Współpracowała z Galerią Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Galerią Miejską Arsenał w Poznaniu, Fundacją Malta. Współkuratorka w Galerii Szewska 16 afiliowanej przy Wydziale Malarstwa i Rysunku UAP oraz współorganizatorka interdyscyplinarnego festiwalu Multi Art Festival. Swoje prace pokazywała m.in. w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, Archiwum Idei w Poznaniu.

Zajmuje się malarstwem i rysunkiem; montuje tymczasowe instalacje złożone z obrazów, fotografii oraz przypadkowo odnalezionych fragmentów / skrawków / wyimków zaaranżowanych tak, aby to relacje między nimi były najważniejsze. Zajmuje się także pojęciem galerii i medium wystawy jako ramy dla postrzegania i myślenia o sztuce.

Andrzej Banachowicz – W latach 1973–1978 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplomy z wyróżnieniem obronił w Pracowni Rzeźby prof. Jana Berdyszaka i Pracowni Projektowania Wystaw prof. Witolda Gyurkovicha. Od 1992 jest kierownikiem II Pracowni Tkaniny Artystycznej na Wydziale Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w Poznaniu, obecnie V Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych – Obiekt Tkacki na Wydziale Rzeźby UAP. W latach 1993–96 był prodziekanem Wydziału Malarstwa Grafiki i Rzeźby ASP w Poznaniu. W latach 1996–99 oraz 1999–2002 prorektorem ds. artystyczno-badawczych ASP w Poznaniu. Jest związany m. in. z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, czy Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Brał udział w wielu prestiżowych wystawach w kraju i za granicą.

Anna Przybyło – Od 2013 r. absolwentka wydziału rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Stypendystka programu LLL Erasmus. W 2013 „Osobowość artystyczna roku” na wydziale rzeźby ASP w Krakowie. Zwyciężczyni II Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu. Uczestniczka wystaw w kraju i za granicą. Obecnie zajmuje się głównie tkaniną artystyczną.  Swoją artystyczną tożsamość starała się określić jeszcze w czasie studiów, wplatając delikatnie własną obecność w strukturę dzieła. Jej prace są nośnikami afirmacji kobiecości. Drzwiami do opowieści o ludzkich namiętnościach. Metaforycznymi obrazami emocji związanych z egzystencją. Tematem stają się wybrane symbole, sytuacje i postacie nieoczywiste. Charakterystyczny język formalny podkreśla autentyczność prac, przywołując tym samym skojarzenia z subtelnościami i delikatnością kobiecej natury. Aktualnie, zarówno prywatnie jak i w swojej sztuce krąży wokół tematów związanych z macierzyństwem. 
http://annaprzybylo.pl/

Anna Maria Brandys – Doktora sztuki związana zawodowo z I Pracownią Rysunku WEAiK Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Absolwentka Malarstwa na UAP. Studia podyplomowe w zakresie Aretetapii i terapii pedagogicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

W latach 2013–2021 jako pracowniczka naukowa zgłębiała tajniki barwienia naturalnego oraz sekrety roślin włóknistych w poznańskim Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich-PIB. Uczestniczyła w wielu wystawach w kraju i zagranicą. Formą jej wypowiedzi artystycznej jest przede wszystkim szeroko rozumiana sztuka włókna, w obrębie której tworzy obiekty i instalacje. W swoich działaniach chętnie podejmuje wątki feministyczne i ekologiczne. Interesuje ją problem relacji i ról społecznych. Od lat zaangażowana w działalność animacyjną i edukacyjną na terenie Poznania. Prezeska Fundacji Jak Malowana, w której koordynuje i realizuje liczne projekty artystyczne promujące aktywne uczestnictwo w kulturze. Współtwórczyni Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu oraz Domu Bajek. Stypendium Twórcze Miasta Poznania, 2022; Stypendystka Prezydenta Miasta Poznania, 2014; Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2011.

Dominika Krogulska-Czekalska – Doktora sztuki, wykładowczyni projektowania w Pracowni Tkaniny Dekoracyjnej w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, którą kieruje i gdzie zgłębia tajniki i możliwości struktur żakardowych, angażując studentów w poszukiwanie niekonwencjonalnych sposobów zastosowania tej tradycyjnej technologii. Refleksja nad prawem do powoływania nowych artefaktów, skutkuje zwróceniem większej uwagi na komentowanie otaczającej rzeczywistości i postawą krytyczną, zarówno w roli artystki, jak i projektantki. Najbardziej zainteresowana odkrywaniem przestrzeni na styku dyscyplin, spekulatywnie, ale także naprawczo. W latach 2021-2023 była dyrektorką Instytutu Tkaniny na Wydziale Projektowym.

W ostatnich latach uczestniczyła w wielu cyklicznych międzynarodowych wystawach i wydarzeniach o ugruntowanej tradycji, prezentujących tkaninę artystyczną m.in. Międzynarodowym Triennale Tkaniny w Łodzi, Textile Art of Today, Polska Szkoła Tkaniny, Biennale BIEN, Slovenia – rezydencja oraz wystawa indywidualna „Soft Woven Voices”, Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu, Międzynarodowe Biennale Tkaniny Artystycznej WTA w Madrycie. 

Była prelegentką na konferencjach Contextile Textile Talks 2020, 2022 (dwukrotnie podczas tej ostatniej edycji) w Guimarães w Portugalii  i konferencji Textile Talks 2021 „Przyszłość wolności” podczas BTA w Poznaniu, a także moderatorką międzynarodowego panelu sympozjum poświęconego edukacji w dziedzinie kreacji tkaniny artystycznej i projektowania tkaniny użytkowej w ramach Międzynarodowego Triennale Tkaniny (2022). 

Ostatnie wystawy indywidualne Cod_a  oraz „Gimme Shelter” podsumowują badania ostatnich lat. Autorka chętnie lokuje swoje prace w kontekście szerszym niż kategoria medium, takich jak wystawa „Wszystko jest historią pewnej miłości” w BWA w Bydgoszczy, “Bliscy” podczas Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi, czy “Za Wolność” na stulecie odzyskania niepodległości w CMWL. 

Ostatnie prezentacje międzynarodowe w kraju i za granicą; YTAT Mentors, Wystawa Polskiej Tkaniny Artystycznej „Pola” w Muzeum Narodowym w  Dżakarcie, czy FIBRE ART & FINE ART w galerii Vigado Exhibition Hall w Budapeszcie. Dzięki współpracy z Centralnym Muzeum Włókiennictwa zdobywa doświadczenia kuratorskie; Międzynarodowe Triennale Tkaniny Młodych – YTAT 2022, Działy otwarte/Działy zamknięte – wystawa jubileuszowa CMWL.

Prace w zbiorach Centralnego Muzeum Włókiennictwa oraz Muzeum Narodowego w Poznaniu (Muzeum Sztuk Użytkowych). Nagroda – Godło Must Have 2020 (współautorka), podczas Lodz Design Festival wraz z absolwentką i Studio The Most.


Dofinansowano ze środków Miasta Poznań