Wystawa towarzysząca „WIRELESS | Tkanina unikatowa dawniej i dziś”

WIRELESS | Tkanina unikatowa dawniej i dziś – wystawa towarzysząca IV Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu
Galeria Nowa Scena UAP, Al. Marcinkowskiego 28
Kuratorki i koordynatorki: Mercedes Vidal-Abarca (Portugalia), Magdalena Kleszyńska (Polska)
Wystawa trwa od 30.09 do 15.10.2023
Godziny otwarcia: środa – niedziela, 13.00 – 18.00
Wernisaż: sobota 30.09.2023 o 18.00


Działania towarzyszące: 
1.10.2023 – wykład Mercedes Vidal-Abarca o współczesnej tkaninie artystycznej
7.10.2023 – warsztaty plastyczne z zakresu tkaniny artystycznej – dla osób powyżej 13 roku życia
13.10.2023 – warsztaty plastyczne z zakresu tkaniny artystycznej – dla dzieci w wieku przedszkolnym
8/14.10. 2023 – oprowadzania kuratorskie po wystawie

Wystawa prezentuje postawy artystów, którzy realizują swoje dzieła plastyczne w obszarze szeroko rozumianej tkaniny artystycznej. Istota wystawy jest by w jak najszerszym kontekście przedstawić aktualne prądy oraz nurtujące artystów tematy.
W związku z tym, w przestrzeni galeryjnej będą do obejrzenia i kontemplacji prace artystów oraz artystek, którzy realizują dzieła plastyczne w oparciu o wielowątkowe idee. Tematem/tytułem i motywem przewodnim wystawy jest „wireless”, w rozumieniu jako: bezprzewodowy, bez prądu. Zatem, określenie to bliskie jest tradycyjnym technikom i technologiom, związanym z tkaniną artystyczną, a w ujęciu bardziej metaforycznym – analogowy, ponad formami, bezpośrednio traktującymi o zależnościach dzisiejszego świata. Dodatkowo, w innym znaczeniu, bezprzewodowy to samostanowiący, nie związany i nie uzależniony od bazy, mogący swobodnie podążać w dowolnym kierunku, czy tworzyć dowolną interpretację. Jest to zatem mieszanina znaczeń, bardzo aktualnie opisująca stan współczesnej tkaniny artystycznej, wolnej od określonych reguł względem tematów poruszanych przez artystów, ale wciąż zależnej od tradycyjnych, pierwotnych sposobów budowania form / dzieł plastycznych. W najnowszych prądach i tendencjach, związanych z tkaniną artystyczną, zauważalnym staje się również mocny powrót do zrównoważonego korzystania z zasobów planety, korzystania z dawnej technologii i technik, używania naturalnych materiałów i barwników pozyskiwanych bez zbędnego zużywania dóbr.


Artystki i artyści: Andrzej Banachowicz (Polska), Marta Barrenechea (Hiszpania), Joana BC (Portugalia), Cornelia Buchheim (Niemcy), Alexandre Camarao (Portugalia), E J Caro (Wielka Brytania), Francisca Carvalho (Portugalia), Erin C. Doherty (Stany Zjednoczone Ameryki), Abby King (Stany Zjednoczone Ameryki), Magdalena Kleszyńska (Polska), Marta Leite (Portugalia), Maria Jose Mir (Chile), Joana Siquenique (Portugalia), Svenja Tiger (Niemcy), Arxondoula Tsatsoulakis (Grecja)

Katalog towarzyszący wystawie Wireless | Tkanina unikatowa dawniej i dziś

Wykład Mercedes Vidal-Abarca, 1.10.2023 13:00:

Warsztaty plastyczne z zakresu tkaniny artystycznej z Magdaleną Kleszyńską 7.10.2023 o 13:30:

Warsztaty plastyczne z zakresu tkaniny artystycznej z Anną Marią Brandys 13.10.2023 o 10:00:


Organizator: Fundacja Nowa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Współorganizatorzy: Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Galerie Miejskie UAP
Partnerzy: Fundacja Jak Malowana, Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu
Partnerzy medialni: IKS, Radio Afera, Radio Poznań, Kultura.Poznań.pl, Afisz, MC Radio, Cortex Frontal
Miejsce: Galeria Nowa Scena UAP / Aleje Marcinkowskiego 28, Poznań
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.