Jury wystawy głównej

Jury III Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu:

Sławomira Chorążyczewska – Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplomy w 1991 z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa – prof. Jerzego Kałuckiego oraz w Pracowni Tkaniny Artystycznej – prof. Anny Goebel, w której pełniła funkcję asystenta do 2004 roku. Od 2005 roku, Kierownik Pracowni Ubioru Unikatowego oraz projektu: Laboratorium Kreatywnego Ubioru funkcjonującego w ramach programu pracowni w Katedrze Ubioru na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Brała udział w wielu prestiżowych wystawach w kraju i za granicą. Zajmuje się tkaniną artystyczną, ubiorem oraz badaniem idei unikatu w kontekście edukacji i własnej twórczości. Kurator i popularyzator technik unikatowych w projektowaniu i sztuce. 

Karolina Grzeszczuk – Artystka, projektantka, kuratorka. Studiowała Projektowanie Scenografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w latach 2007-2013. Aktualnie zatrudniona na macierzystej uczelni. Członkini poznańskiej Rady Fundacji „Jak malowana”. Inicjatorka i koordynatorka Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu od 2017. Jej działalność to szerokie pole aktywności, na którym zaznacza się praca z tkaniną artystyczną, a także projektowanie kostiumów, ubiorów i scenografii. Współpracowała z wieloma teatrami w Polsce, brała udział w wielu wystawach indywidualnych i grupowych, w pokazach festiwalowych oraz rezydencjach artystycznych. Laureatka stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dwukrotnie), Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Szczecina, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Ma na swoim koncie kilkuletnią przerwę od sztuki, ale okazuje się, że bez sztuki się nie da…

Andrzej Banachowicz – W latach 1973–1978 studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplomy z wyróżnieniem w Pracowni Rzeźby prof. Jana Berdyszaka i Pracowni Projektowania Wystaw prof. Witolda Gyurkovicha. Od 1992 Kierownik II Pracowni Tkaniny Artystycznej na Wydziale Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w Poznaniu, obecnie na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W latach 1993–96 Prodziekan Wydziału Malarstwa Grafiki i Rzeźby ASP w Poznaniu. W latach 1996–99 oraz 1999–2002 Prorektor ds. artystyczno-badawczych ASP w Poznaniu. Brał udział w wielu prestiżowych wystawach w kraju i za granicą.

Więcej informacji: www.uap.edu.pl/uczelnia/kadra/banachowiczandrzej/

Anna Maria Brandys – Asystentka w I Pracowni Rysunku prof. Joanny Imielskiej WEAiK Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Poznania. Nagrodzona mi. na VII Międzynarodowym Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, czy 7 Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko. Uczestniczyła w wielu wystawach w kraju i zagranicą. Od lat zaangażowana w indywidualną i kolektywną działalność artystyczną, animacyjną i edukacyjną. Założycielka Fundacji Jak Malowana, współtwórczyni Domu Bajek, członkini Polskiej Sekcji IBBY. Prywatnie szczęśliwa mama, która swoją codzienną aktywnością dowodzi, że rodzicielstwo nie wyklucza z uczestnictwa w kulturze.

 

Magdalena Kleszyńska – Studia w latach 2005–2013 na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W 2017 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie Sztuki Plastyczne. Zawodowo związana z Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Brała udział w wystawach zbiorowych, indywidualnych, krajowych oraz zagranicznych, a także w międzynarodowych rezydencjach artystycznych. Zajmuje się szeroko pojmowaną tkaniną artystyczną.

Strona internetowa: www.magdalenakleszynska.pl

 

Barbara Mydlak – Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Doktorantka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na Wydziale Malarstwa i Rysunku. Wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie. Zajmuje się instalacją, tkaniną artystyczną (gdzie szeroko wykorzystuje medium papieru), rysunkiem i filmem eksperymentalnym.

Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i grupowych, w pokazach festiwalowych oraz rezydencjach artystycznych w Polsce i na świecie. Laureatka nagród i stypendiów m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013), Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014), Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015) oraz Grand Prix  podczas I Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu (2017). Prowadziła szereg wykładów i warsztatów międzynarodowych m.in. w Tainan National University of The Arts (TNNUA) w Tajwanie, Tsinghua University w Pekinie i China Academy of Art w Hangzhou (CAA) w Chinach.

Strona internetowa: www.barbaramydlak.com