Konferencja

Textile TALKS 

 

16-17.10.2021

PRZYSZŁOŚĆ WOLNOŚCI

Zapraszamy wszystkich teoretyków, teoretyczki i praktyków, praktyczki, badaczy, badaczki, studentów, studentki, artystów, artystki, osoby zainteresowane i pracujące z szeroko pojętą tkaniną do udziału w konferencji.

Textile TALKS / Konferencja to nowy element programu Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu. Ma on na celu zachęcić do debaty na temat kondycji współczesnej tkaniny artystycznej. Chcemy, by podczas tego spotkania zostały wyodrębnione i zaprezentowane aktualne motywy, które są poruszane przez badaczy i badaczki, czy artystów i artystki. Ma to być także moment, który zostanie poświęcony na promocję oraz prezentację dokonań artystów i artystek i przedstawienie wyników procesów badawczych. W założeniu spotkanie to ma stać się okazją, dzięki której artyści i artystki, studenci i studentki, badacze i badaczki oraz miłośnicy i miłośniczki sztuki tekstylnej mogą podzielić się własnymi refleksjami i spostrzeżeniami. Program zostanie skonstruowany dwutorowo, w oparciu o tematy poruszone przez zaproszonych gości oraz na podstawie zgłoszeń przesłanych w odpowiedzi na Open Call.

 

OPEN CALL

Temat konferencji jest tożsamy z zagadnieniem poruszanym w ramach III Biennale Tkaniny w Poznaniu – PRZYSZŁOŚĆ WOLNOŚCI. Podobniej jak i w przypadku myślenia o różnokierunkowej interpretacji względem realizacji dzieł plastycznych, także i w obszarze teoretycznym zachęcamy do szerokiej i wielowątkowej analizy tego zagadnienia.

Zgłoszenia, na które czekamy do 18 września mogą omawiać, przedstawiać i prezentować indywidualne działania artystyczne, czy projektowe. Mogą być przeglądem i wycinkiem szerszego spektrum zagadnień związanych z historią sztuki oraz sztuką współczesną, czy też dowolną interpretacją wątku z obszaru tkaniny artystycznej, która wpisuje się w problematykę konferencji.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY -> klik

REGULAMIN Textile Talks -> klik